Environmentalistika a odpadové hospodárstvo pre firmy

Ukážeme vám, ako zvládnuť nakladanie s odpadmi a ako zosúladiť vašu prácu so zákonmi v odpadovom hospodárstve. Dokážeme vám ušetriť stovky eur na pokutách a sankciách. A navyše vám poradíme, ako zmierniť dopad vašej činnosti na životné prostredie.

Odpadové hosdporástvo | Envipol.sk

Poradenstvo pre firmy

Odpadové hospodárstvo zodpovedne

Nakladáte s odpadom správne?

Poradíme vám, ako zvládnuť odpadové hospodárstvo v súlade s legislatívou.

Bez starostí, bez pokút.

Viac info
Vypracovanie zámeru a odborných posudkov | Envipol.sk

Posudzovanie vplyvov

na životné prostredie (EIA)

Sme certifikovaní odborníci

Špecializujeme sa na posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA), vrátane odborných posudkov.

Viac info
Poradenstvo v odpadovom hospodárstve | Envipol.sk

Praktické školenia

kdekoľvek vo vašej firme

Odborné školenia pre každého

Realizujeme praktické školenia z oblasti odpadového hospodárstva a súvisiacej legislatívy po celom Slovensku.

Viac info

Environmentálne poradenstvo pre firmy

Zosúladíme zákonné povinnosti v oblasti odpadov a obalov s činnosťou vašej firmy.

Poradíme vám, ako správne nakladať s odpadmi a obalmi vo vašej firme. Poznáme legislatívu a preto vám odporučíme, ako sa vyhnúť sankciám a pokutám. Radi pre vás budeme viesť kompletnú agendu v oblasti odpadového hospodárstva.

Viac info
Poradenstvo v oblasti environmentálneho hospodárstva | Envipol.sk
Poradenstvo v odpadovom hospodárstve | Envipol.sk

Praktické školenia zamestnancov

Keď viete, čo sa smie, ide všetko jednoduchšie.

Pre firmy realizujeme praktické školenia v oblasti spracovania odpadov a súvisiacej legislatívy. Školíme priamo u vás, kdekoľvek na Slovensku. Školenie vám vždy pripravíme na mieru – pre manažérov, vedúcich, alebo bežných zamestnancov.

Viac info

Odborné posudky EIA

Viete, ako vplýva vaša plánovaná činnosť na životné prostredie?

Spracujeme pre vašu firmu zámer alebo odborný posudok (EIA posudok), ktoré podrobne popisujú vplyv vašej činnosti/prevádzky na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Máme k tomu všetko potrebné – certifikáciu Ministerstva životného prostredia, viac ako 12 rokov praxe a desiatky spracovaných zámerov.

Viac info
Vypracovanie zámeru a odborných posudkov | Envipol.sk
Odpadové hosdporástvo | Envipol.sk

Odborné posudky v odpadovom hospodárstve

Ako správne nakladať s odpadom?

Vypracujeme pre vás aj odborné posudky vo všetkých oblastiach odpadového hospodárstva. Posudky sú špeciálne určené výrobným firmám a organizáciám, ktoré produkujú odpad.

Viac info

Radi vám pomôžeme vyriešiť vaše starosti s odpadovým hospodárstvom

Dokumenty, hlásenia, legislatíva

Pomáhame firmám zvládnuť boj s legislatívnou a úradmi v oblasti spracovania odpadov.

Riešenie pre firmy

Pomáhame firmám a prevádzkam zosúladiť ich činnosť s odpadovou a obalovou legislatívou.

Odpadové hospodárstvo bez pokút | Envipol.sk

Ochrana pred pokutami

Ochránime vás pred zbytočnými pokutami za neplnenie zákonných povinností.

Ikona životné prostredie | Envipol.sk

Riešenie pre mestá a obce

Pre mestá a obce analyzujeme nakladanie s komunálnym odpadom.

Poradenstvo v odpadovom hospodárstve | Envipol.sk

Odborné posudky

Máme platnú certifikáciu Ministerstva životného prostredia pre prípravu posudkov v oblasti odpadov a EIA.

Poradenstvo v odpadovom hospodárstve | Envipol.sk

Výhodné partnerstvo

Nie sme klienti, sme partneri. Vždy budeme stáť na vašej strane.