O spoločnosti Envipol

Sme špecialisti na odpadové hospodárstvo

Envipol sme vytvorili na základe jednoduchej myšlienky. Ľudia ako vy a firmy, ako tá vaša, sú často doslova „frustrovaní“ z toho, že nedokážu zabezpečiť neustále sa meniace požiadavky v oblasti odpadového hospodárstva. Z našej praxe vieme, že vo firmách často narážate na štátnych inšpektorov, ktorí vám povedia, že “to robíte nesprávne”, ale na otázku: „Ako to urobiť správne?“ sa odpoveď jednoducho nedozviete. O zbytočných sankciách a pokutách, ktoré firmy dostanú za drobné nezrovnalosti alebo chýbajúce dokumenty ani nehovoríme.

Založili sme preto spoločnosť Envipol, ktorá bude vaším odborným garantom aj priateľským poradcom v odpadovom hospodárstve a environmentálnom poradenstve. Vďaka naším 12 ročným skúsenostiam z oblasti spracovania odpadov aj praxi na Slovenskej inšpekcii životného prostredia môžeme povedať, že sme špecialisti na kontrolu odpadového hospodárstva a dokážeme vám poskytnúť naše vedomosti.

Pomáhame firmám od roku 2006

Pracujeme pre spoločnosti v oblastiach automobilový priemysel, energetika, elektrotechnický priemysel, farmaceutický priemysel, chemický priemysel, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, stavebný priemysel, spracovanie dreva, obce, združenia obcí, nábytkárstvo, strojárstvo, spracovanie odpadu, prepravné spoločnosti, výrobné spoločnosti, služby.

O odpadoch, ich spracovaniu, potrebnej legislatíve vieme naozaj veľa a radi vám poskytneme naše skúsenosti.

Ing. Daniel Polák, majiteľ Envipol.sk

Ing. Daniel Polák

konateľ spol. Envipol

Špecializujeme sa na tieto oblasti:

Enviromentálne poradenstvo 99%
Legislatívne poradenstvo v oblasti odpadov 90%
Spracovanie administratívy (hlásenia, smernice, audity) 95%
Odborné školenia v oblasti odpadov a obalov 90%

Radi vám pomôžeme vyriešiť vaše starosti s odpadovým hospodárstvom

Dokumenty, hlásenia, legislatíva

Pomáhame firmám zvládnuť boj s legislatívnou a úradmi v oblasti spracovania odpadov.

Riešenie pre firmy

Pomáhame firmám a prevádzkam zosúladiť ich činnosť s odpadovou a obalovou legislatívou.

Odpadové hospodárstvo bez pokút | Envipol.sk

Ochrana pred pokutami

Ochránime vás pred zbytočnými pokutami za neplnenie zákonných povinností.

Ikona životné prostredie | Envipol.sk

Riešenie pre mestá a obce

Pre mestá a obce analyzujeme nakladanie s komunálnym odpadom.

Poradenstvo v odpadovom hospodárstve | Envipol.sk

Odborné posudky

Máme platnú certifikáciu Ministerstva životného prostredia pre prípravu posudkov v oblasti odpadov a EIA.

Poradenstvo v odpadovom hospodárstve | Envipol.sk

Výhodné partnerstvo

Nie sme klienti, sme partneri. Vždy budeme stáť na vašej strane.