Environmentálne poradenstvo pre firmy

Zosúladíme zákonné povinnosti v oblasti odpadov a obalov s činnosťou vašej firmy.

 • Poradíme vám, ako správne nakladať s odpadmi a obalmi vo vašej firme.

 • Poznáme legislatívu a preto vám odporučíme, ako sa vyhnúť sankciám a pokutám.

 • Radi pre vás budeme viesť kompletnú agendu v oblasti odpadového hospodárstva.

Mám záujem
Poradenstvo v oblasti enviromentu | Envipol.sk
Poradenstvo v oblasti environmentálneho hospodárstva | Envipol.sk
 • Urobíme všetko pre to, aby vaše podnikanie bolo v súlade so zákonom o odpadoch a vyhli ste sa pokutám a sakciám.

 • Vypracujeme Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, spracujeme ďalšie hlásenia a dokumenty.

 • Vybavíme pre vás potrebné súhlasy na úradoch.

 • Odporučíme alebo zabezpečíme odber, prepravu alebo zneškodňovanie odpadov oprávnenou organizáciou.

Mám záujem

Čo služba Environmentálne poradenstvo pre firmy obsahuje?

V rámci environmentálneho poradenstva pre vás bez starostí vybavíme a načas pripravíme najmä tieto služby a dokumenty:

 • Vedenie vašej evidencie odpadov

 • Kedykoľvek vám poradíme v oblasti spracovania odpadov a odpadovej legislatívy

 • Vypracujeme Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

 • V príslušných termínoch kontrolujeme všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva

 • Vypracujeme podklady pre žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu (podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)

 • Preškolíme vašich vedúcich pracovníkov a zamestnancov

Kompletné služby v environmentálnom poradenstvo | Envipol.sk

Radi budeme pracovať aj pre vás

Stačí, ak nám dáte vedieť. Nezáväzne.

=