Odborné školenia zamestnancov a vedenia firiem

Pripravíme vám školenie v oblasti odpadového hospodárstva na mieru

Bez vedomostí a dôležitých informácií je oveľa zložitejšie spĺňať zákonné normy. Preto vo firmách realizujeme praktické a odborné školenia na tému odpadového hospodárstva:

  • školenia realizujeme priamo vo vašej firme, nemusíte nikam cestovať

  • školíme po celom Slovensku

  • školenia pripravujeme individuálne, vždy na mieru každej firme

  • vyberte si rôznu úroveň školenia podľa poslucháčov – iné pre vedenie a manažment firmy a iné pre bežných zamestnancov.

Mám záujem
Poradenstvo v odpadovom hospodárstve | Envipol.sk
Školenie v oblasti spracovania odpadov | Envipol.sk

Čo sa dozviete na školení?

Školenia  vždy pripravujeme na mieru každému klientovi a činnosti, ktorej sa venuje. Klient a jeho zamestnanci sa tak vždy dozvedia dôležité informácie, ako ich firma vplýva na životné prostredie a čo sami môžu urobiť preto, aby tento dopad bol čo najmenší.

Snažíme sa, aby bolo školenie pre poslucháčov maximálne zaujímavé a aby ich motivovalo k väčšej ochrane životného prostredia, svojho okolia alebo pracoviska. Preto sa snažíme šíriť osvetu a pozitívne motivovať poslucháčov o bežných veciach ako je napr. separovanie odpadov, šetrenie s vodou  a ďalšie ekologické oblasti.

Do školení zaraďujeme aj aktuálne legislatívne novinky alebo zákonné požiadavky v oblasti pôsobenia firmy.

Po školení získajú zamestnanci lepší prehľad v problematike spracovania odpadov a vplyvu ich činnosti na životné prostredie.

Mám záujem

Čo je v cene školenia?

  • školenie ma mieru pre vami stanovený počet osôb

  • školenie zamerané na vašu činnosť podnikania alebo špecifikované pre určité pracovné pozície

  • odborná konzultácia s účastníkmi po školení

  • príprava tlačených materiálov pre účastníkov školenia

  • cestovné do sídla vašej firmy

Školenie v oblasti odpadového hospodárstva | Envipol.sk

Radi pripravíme odborné školenie aj pre vašich zamestnancov

Stačí, ak nám dáte nezáväzne vedieť.

=